Jump to content

Aardappelziekte - colorado kever bestrijden op de complexen


citroen
 Share

Recommended Posts

Hoe is de reglementering op jullie complexen in verband met het bestrijden van de aardappelziekte en Coloradokevers ?

Bij ons (Volkstuinen Merksem) Doet iedereen wat hij wil ,er is geen controle op .

Nochthans liggen de percelen zo dicht naast elkaar , dat wanneer de ene planter ze bestrijd en de andere niet de ziekte en Colorado kevers zich toch verspreiden .

Ik heb weet van planters die de colorado kevers opvangen ,maar ze dan in de weide achter loslaten !!

Mijn aardappels zijn pas 2 maand geleden gepoot ,en op 2 dagen sloeg de aardappel ziekte toe , van percelen die er preventief niets tegen gedaan hadden .

Sommigen hebben bezwaren tegen het Preventief of Curatief behandelen ervan !

Maar behoren zij dan nog op een Volkstuincomplex ??

Of moet men ze verbieden nog aardappels te telen ?

Graag jullie mening

Link to comment
Share on other sites

van de coloradokever hier nog nooit last gehad.

Bij kans op aardappelziekte waren er twee mensen die de ziekte herkennen en die de tuinen controleerden.

Wegens bestuurswissel en nieuwe mensen in het bestuur is dat dit jaar blijven liggen en heb ik het opgepakt.

Dit was ook deels uit eigenbelang....

Nieuwe tuinders heb ik voorgelicht en gelijk een waarschuwings-mail verstuurd.

Voorheen werd er gelijk met betroffen contact opgenomen en bij geen contact het blad verwijderd.

Ook wordt er een overzichtskaartje gemaakt van alle tuinen met daar op de plek waar aardappels komend jaar mogen komen.

En de plekken waar ze de afgelopen twee jaar hebben gestaan. Ook wordt er verzocht aardappel opschot te verwijderen.

De leden worden geacht de aanwijzingen van het bestuur opvolgen.

Gelukkig is er in ruime afstand van ons complex geen akkerbouw, hier is alleen natuur en veeteelt.

 

Het valt mij op dat tegenwoordig veel mensen geen flauw benul van groente telen hebben maar toch vrolijk aan de slag gaan.

Het is jammer want nog nooit was informatie zo toegankelijk als nu met het internet.

 

Ik denk dat er een mooie taak voor je ligt op de volgende ledenvergadering.

Link to comment
Share on other sites

Bij ons wordt er ook ( bijna) niet meer gespoten met chemische middel, met de vertrekkende oude tuinders verdween dit ook.

De meesten nieuwe leden beginnen biologisch te werken.

Ook voorlichting is dan belangrijk, zodat men kiest voor aardappels die bij de grondsoort passen, resistent zijn of, zoals bij primeur teelt, vroeg poten en vroeg oogsten.

Zorg dat de aardappels die vatbaar zijn, zoals de oude rassen klaar zijn als het risico op besmetting begint.

Zet je aardappels volgend jaar een maandje eerder, twee maanden is echt te kort voor mooie knollen.

En aardappelziekte voorkomen is sommige jaren echt onmogelijk!

 

Bovenstaande geld natuurlijk ook voor de buiten tomaatjes.

Link to comment
Share on other sites

In je vorige post overwoog je nog om je aardappels met pythopora in te korten tot 20cm en ze te laten staan omdat ze er nog maar zo kort in stonden.

 

Dat is een stuk minder sociaal op een volkstuincomplex dan buren die niet preventief willen spuiten mijns inziens.

Link to comment
Share on other sites

Dit mag niet ontbreken in je moestuin:

Image Image Image Image Image

Bij ons hetzelfde gedoe. Wel- en nietspuiters. En dan zijn de welspuiters vaak nog de klos door overgewaaide infectie van de nietspuiters. Bij ons ziet het bestuur er niet op toe, dat het spuiten ook door iedereen gedaan wordt en dat vind ik jammer. Twee tuinen verderop bij mij staat zo'n aangetast veldje. Tot nu toe bij mij nog geen besmetting gelukkig.

Bij aardappeltelers is volgens mij bestrijding tegen phytophtora verplicht. Rondom ons volkstuinencomplex is er geen boer, die aardappelen op zijn akkers verbouwd. Volgens mij om de reden dat sommige volkstuinders niet spuiten en daardoor het besmettingsgevaar groter wordt.

 

Je kunt er zelf voor kiezen om vroeger met telen te beginnen of te gaan telen met een resistent soort.

Met vriendelijke groet,

Wim.

Link to comment
Share on other sites

Maar je kan mensen toch niet verplichten om met chemische middelen te spuiten?

 

Zorgen dat je besmette planten verwijdert en veilig afvoert en dat je je buren niet opzadelt met een besmetting lijkt me een logische regel en het lijkt me dat een bestuur daar ook op toe moet zien.

Link to comment
Share on other sites

bestrijding betekend niet direct gif gebruiken, dat kan je veel breder zien.

besmette planten verwijdert en veilig afvoeren is ook een manier van bestrijding. net als de Coloradokevers wegvangen.

Link to comment
Share on other sites

De landbouwers zijn het wettelijk verplicht. En moestuinders volgens mij ook maar daar wordt niet op toegezien. De buurman, die niet spuit, phytophtora krijgt en vervolgens niets doet, mag van mij geroyeerd worden als lid. Hij zadelt anderen met een probleem op.

Hetzelfde geldt eigenlijk ook met de coloradokever. Het enige wat de zogenaamde biotelers bereiken is, dat de anderen juist meer met gif gaan spuiten. Ik zie dat hier gebeuren.

Met vriendelijke groet,

Wim.

Link to comment
Share on other sites

De landbouwers zijn het wettelijk verplicht. En moestuinders volgens mij ook maar daar wordt niet op toegezien. De buurman, die niet spuit, phytophtora krijgt en vervolgens niets doet, mag van mij geroyeerd worden als lid. Hij zadelt anderen met een probleem op.

Hetzelfde geldt eigenlijk ook met de coloradokever. Het enige wat de zogenaamde biotelers bereiken is, dat de anderen juist meer met gif gaan spuiten. Ik zie dat hier gebeuren.

 

Als iemand weet dat hij pytho heeft en er niets mee doet snap ik dat royeren. Dat staat los van wel of niet spuiten. Het klinkt heel naar om anderen de schuld te geven van een ziekte. Misschien doet een zogenaamde bioteler wel meer moeite om de ziekte niet te krijgen dan de gifspuiter. Niemand is blij met pytho volgens mij.

Link to comment
Share on other sites

Even terug on-topic .

 

Bij ons op het complex stikt het van het coloradokevers.

Sommigen spuiten, sommigen rapen en sommigen doen zo te zien helemaal niets.

Het bestuur bemoeit zich er niet mee, en er staat iets over in de reglementen.

Bestrijding van coloradokevers is niet meer wettelijk verplicht in NL.

The difference between a flower and a weed is a judgement

Foonfoto dagboekje van mijn volkstuin

Link to comment
Share on other sites

"Zogenaamde biotelers" ja joh.

 

Ik heb even opgezocht wat nou precies de verplichtingen zijn. Artikel 8, lid 3 (zie hieronder) verplicht iedereen (dus ook hobbytelers) om maatregelen te nemen om Phytophthora tegen te gaan. Wat die maatregelen zijn, wordt niet exact voorgeschreven, en chemische bestrijding is dus zeker niet verplicht (dat kan natuurlijk ook niet, want dat mag niet in de biologische landbouw). Maar een volkstuinvereniging kan haar leden zeker wijzen op de wettelijke verplichting om maatregelen te nemen, en sancties vaststellen als mensen zich daar niet aan houden.

 

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 5 juni 2014, nr. WJZ/14081045, houdende wijzigingen van de Regeling bestrijding schadelijke organismen en de Regeling bruin- en ringrot 2000

 

Paragraaf 5. Bepalingen inzake Phytophthora infestans

Artikel 6

Na 15 april van een jaar worden niet-uitgeplante aardappelen of afval van aardappelen, tenzij bestemd om te worden uitgeplant, zodanig afgedekt dat stengels met blad niet boven deze afdekking kunnen voorkomen.

 

Artikel 7

Van niet-uitgeplante aardappelen of afval van aardappelen wordt niet ontdaan, tenzij zodanige maatregelen zijn getroffen dat zich aan deze niet-uitgeplante aardappelen of afval van aardappelen geen stengels met blad kunnen ontwikkelen.

 

Artikel 8

1. Het is degene die een terrein of perceel in gebruik heeft, verboden een aantasting van Phytophthora te hebben, die als volgt omschreven is:

a. een groep min of meer aaneengesloten, zichtbaar door Phytophthora infestans aangetaste aardappelplanten waarvan, binnen een oppervlakte van 20m2, minimaal 1.000 (enkelvoudige) blaadjes zijn aangetast door vitale Phytophthora infestans, of

b. verspreid aangetaste aardappelplanten waarvan, binnen een oppervlakte van 100m2, minimaal 2.000 (enkelvoudige) blaadjes zijn aangetast door vitale Phytophthora infestans.

2. Ingeval van stengelphytophthora telt elke stengel met vitale Phytophthora infestans voor 5 blaadjes.

3. Degene die een terrein of perceel in gebruik heeft neemt maatregelen ter bestrijding van de in het eerste lid bedoelde aantasting.

 

Artikel 9

1. Het is na 1 juli van een kalenderjaar aan degene die een terrein of perceel in gebruik heeft verboden om aardappelopslag te hebben, indien:

a. op dat perceel of terrein of een deel daarvan zich gemiddeld meer dan 2 aardappelplanten per m2 bevinden, en

b. de opslag voorkomt op minimaal 0,3 hectare.

2. Degene die een terrein of perceel in gebruik heeft neemt maatregelen ter bestrijding van de in het eerste lid bedoelde opslag.

 

en de toelichting:

Artikel 6 en 7

Artikel 6 en 7 zien op het voorkomen van bronnen van de schimmelziekte Phytophthora infestans die zouden leiden tot verdere verspreiding. Artikel 6 stelt eisen aan het afdekken van niet-uitgeplante aardappelen. Artikel 7 stelt eisen alvorens mag worden ontdaan van aardappelen.

 

Artikel 8 en 9

De artikelen 8 en 9 bevatten voorschriften omtrent de bestrijding van Phytophthora en aardappelopslag. Naast het omschrijven van een niet toelaatbare besmetting, verplicht het tweede lid van de artikelen degene die het terrein of perceel in gebruik heeft om maatregelen te nemen teneinde het tegengaan van dergelijke besmettingen of opslag.

Link to comment
Share on other sites

Dit mag niet ontbreken in je moestuin:

Image Image Image Image Image

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...