Jump to content

Oorzaak ziekten en plagen - The Anatomy of life and Energy


Castaneda
 Share

Recommended Posts

Uit het boek: The Anatomy of Life and Energy in Agriculture - Dr. Arden B. Andersen

 

Diseases and Insects Vs. Nutrient Deficiencies

 

Diseases and insect infestations are nothing more than nature’s way of saying there is a nutrient deficiency in the plants, which makes them nutritionally unfit for higher forms of life to consume. Billions of dollars are spent every year on chemicals to fight diseases and insects, and consequently billions of dollars are spent on drugs and supplements for the consumers of this minerally deficient food. It is indeed a degenerative merry-go-round, but it is being rectified in many isolated areas by simple , common-sense fertilization. These practices could save billions in wasted expenditures , not to mention the health benefits that would be derived by all concerned.

The following is by no means an exhaustive list , yet it will give the reader an understanding of the cooperative structure of natural laws. The reader will also become more competent at understanding problems in his own backyard.

The bottom line is that until the cause behind the cause of the symptom is corrected, the symptom will return. The fungi, viruses, bacteria, and insects, are only the garbage crew. You can correct the problem by eliminating the nutrient deficiency, beginning with the first nutrient listed and proceeding sequentially thereafter. Keep in mind that the rules of nature mentioned in this book remain constant throughout. Often when the first one, two, or three nutrients listed are supplied, the reaining nutrient deficiencies will follow suit without their actual application because the plant’s magnetism and transmutative energy is usually sufficient to carry out the process. Remember the one key rule: all nutrients must be in phosphate form in order to be properly assimilated into a healthy biological system.

 

“Ziekten en plagen zijn een gevolg van minerale tekorten in planten, en verdwijnen zodra deze tekorten zijn opgeheven. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de mens. Ziekten en plagen zijn alleen maar opruimers van het zieke of zwakke materiaal, wat een heel normale natuurlijke taak is, die heden ten dage alleen tot buiten alle proporties is gegroeid. Te danken aan ons onbegrip van de werking van de Natuur.”

 

De Lijst

 

Insect/Disease - Sequential Nutrient Deficiencies

 

Rose (Rozen)

 

Aphids (Luizen) - Ca, P, Fe, Cu

Rose Chafer - Ca, P, Mn

Rose Midge - Ca, vitamin C (Medium Level Deficiency)

Rose stem Borer - Ca, vitamin C (High Level Deficiency)

Spider Mites - Ca, P, Fe/Cu

Thrips - Ca, P, Co

Leaf Cutter Bees - Ca, P, Fe, Cu, Co, /B (They will only nest in deficient plants)

Rose Galls - Ca, P, Fe, Cu, Co/B

Rose Scale - Ca, P, vitamin C

Rose slugs - Ca, P, Fe

Black spot - Ca, Cu, Fe

Cankers - Ca, sulfate (gypsum lime CaSO4)

Crown gall - Ca, P, vitamin C, Co

Powdery mildew (meeldauw) - Ca, vitamin A

Rust (Roest) - Ca, vitamin C, Se

Viruses - Ca, P, Mn

 

Strawberry (Aardbeien)

 

Strawberry weevil/Clipper - Ca, P, Fe, Cu

Strawberry sap beetle - Ca, P, Mn

Tarnished plant or Lygus bug - Ca, P, vitamin C, Mn

Spittlebugs - Ca, P, vitamin C, Fe

Strawberry Leafhopper - Ca, P, vitamin C, Co, Se

Aphids - Ca, P, Fe/Cu

Mites - Ca, P, Fe/Cu

White grubs - P, Ca, vitamin C, Mn, Co, Cu

Nematoides - Ca, P

Verticillium Wilt - P, Cu, Mn

Red stele - P, Cu, Fe

Black root rot - Ca, P, vitamin C

Grey mold - Ca, P

Stem end rot - Ca, P, vitamin C, Mn

Leaf blight - Ca, P, N, vitamin C

Powdery mildew - Ca, P, vitamin C, Co

 

Raspberry (Framboos)

 

Fruitworm - Ca, P, vitamin C

Crown borer - Ca, P, Co, vitamin C

Sawfly - Ca, P, Fe/Cu, vitamin C, Se

Aphids (Luis) - Ca, P, Fe, Cu

Mites - Ca, P

Leaf curl virus - Ca, P, vitamin E

Blight - Ca, P, vitamin C, Se

Rust - Ca, P, vitamin C

Botrytis - Ca, P, Co, vitamin C

Pennicillium - Ca, P, Se

Cane gall - Ca, P, Mo

 

Potato (Aardappel)

 

White grub - P, Ca, vitamin C, Mn Co, Cu

Wire worm - Ca, Co, vitamin C

Potato leaf hopper - Ca, P, Mn, Cu, Fe

Green peach Aphids - Ca, P, Cu, Fe

Potato flea beetle - Vitamin C, Ca, P, Fe, vitamin E, Cu, Mn

Black scurf - Carbohydrate

Common scab - P

Wilt - P, Cu

Soft rot - Ca, K, B

Dry rot - Ca, Co

Ring rot - Ca, P

Potato leaf roll - P, Ca, Cu

 

Dit is maar een klein gedeelte van zijn onderzoek, maar na het bovenstaande kun je de resultaten kopieren naar praktisch elke groente en fruit soort. Als voorbeeld kun je bijvoorbeeld lezen dat de oorzaak van luizen op elke plant nagenoeg hetzelfde is (Ca, P, Fe, Cu).

 

Ook blijkt er een zeer sterke tendens in te zitten als je alle tekorten bekijkt: als grootste tekort staat in 95% van de gevallen Ca (Calcium), en op de 2e plaats nagenoeg altijd P (Fosfor/fosfaat voor in de landbouw). Dit is niet toevallig zo, als je nagaat welke functies Calcium en Fosfaat vervullen in groei van planten. En er komt een steeds groter en duidelijker wordend inzicht voor ieder die zich ook nog eens verdiept in de oorzaak van onkruidgroei (Weeds and why they grow – Jay McCaman). Wat blijkt, precies hetzelfde verhaal: Calcium en Fosfaat gebrek in de bodem (en humus als bijkomende factor in 95% van de onkruiden)!!??

 

Doe er je voordeel mee. ; )

Comprehend and copy Nature

Link to comment
Share on other sites

Hey Castaneda,

 

Tijd niet gezien. Ik merk dat je je steeds dieper in de materie bent blijven verdiepen. Ik herinner me nog dat je bezig was met de gezondheid van slaplantjes en aantasting ervan. Nu ik een beetje ervaring heb met moestuinieren, heb ik de ruimte om me verder te verdiepen in het mysterie van groei en bloei.

 

Thnx voor de info.

Link to comment
Share on other sites

Respect !

 

Mooi om te lezen , en er ons voordeel mee te doen.

Lijkt me wel dat er wel wat méér factoren zijn natuurlijk. Standplaats, licht, grondsoort, vocht, temperatuur, predatoren etc. etc. En de balans van die factoren samen met gegeven info, is het totaal wat wij noemen : Moesttuinieren ! wat ons elke dag weer boeit en ..... ergert

Link to comment
Share on other sites

Dit mag niet ontbreken in je moestuin:

Image Image Image Image Image

Er zit zeker te weten iets wijs in dit "geloof" in het natuurlijk perfecte, dat wordt bedreigd of "aangetast" door niet optimale groeiomstandigehden en voeding.

Daarom zal ik het zeker volgen.

 

Toch zie ik enkele fundamentele bedenkingen in verband met een totale verklarende theorie zoals deze. Eentje werd al genoemd: dat er vele andere factoren zijn, die de groeivoorwaarden (liever dan "gezondheid") van een plant bepalen. Natuurlijk is het slim om te proberen om die omstandigheden, waaronder de voeding, zo gunstig moegelijk te maken....dat levert ons een lekker gewas of een grote opbrengst (of wat wij mensen ook van zo een plant verlangen).

 

Een tweede is, dat veel van onze moestuingewassen geselecteerde of "ver-edelde" wilde planten zijn, die door mensen zijn ontwikkkeld om bepaalde kenmerken te hebben. Mag/kun je verwachten dat deze wat behoeften aan bodem/voeding toch ook dezelfde "perfecte" balans in zich dragen? Omgekeerd: Bij selectie en ver-edeling kun je er natuurlijk naar streven dat planten bepaalde natuurlijke eigenschappen (zoals resistentie) in hun genen behouden, zoals in de biologische landbouw wordt geprobeerd.

 

Mijn grootste bezwaar is echter dat er achter deze theorie een soort geloof in de perfecte-natuurlijke gezonde plant verstopt zit. Kijk ik naar de natuur dan zie ik ook een voortdurende concurrentie om groeiplaats en te overleven en planten die zich al of niet (kwijnend) aanpassen aan minder perfecte omstandigheden. Ik zie dat gegeten worden, ziek worden en afsterven en vergaan ook deel uitmaken van de kringlopen die plaatsvinden en dat daarin ook geldt: De een zijn dood is de ander zijn brood... Waarom is een schimmel of een insect een bedreiging? Ook die willen voortbestaan! Is het eigenlijk niet wat wij als mensen graag willen dat hier de echte maat is? En is deze theorie iets anders dan een mooie theorie om planten te zien, zoals we ze graag willen zien? Om het wat cru te zeggen: die mooie perfecte gezonde slaplant of die in ideale omstandigheden gekweekte/levende en dus niet zieke aardappel, kweken en willen we wel om straks op ons bordje naar binnen te werken als voedsel...

In mijn moestuin heers ik als een tiran.

Wie niet luistert wordt onthoofd of uitgetrokken.

Wie gehoorzaamt wordt opgegeten.

De ondergrondse organismen houd ik te vriend, om mijn macht te behouden.

Link to comment
Share on other sites

Even ter antwoord op de verschillende reacties. En van te voren even om het punt te maken: dit is natuurlijk maar 1 klein stukje tekst uit een heel boek, en dat boek is ook maar een klein gedeelte in de algehele theorie van bodemkunde. Pin er dus niet teveel aan vast, maar voor de geïnteresseerde neem het mee als opmerkelijke interessante resultaten van een onderzoek.

 

@ RobO: in het boek staat het ‘Le Motte’ systeem genoemd, als een indicatie voor de verhoudingen en aantallen van mineralen in de bodem.

 

@Bit: Uiteraard, deze paragraaf uit het boek belicht natuurlijk maar 1 aspect.

 

@weknow: Goede punten, ik heb/had zelf ook deze bedenkingen.

 

- “Ver-edelen”: ken je het boek ‘op zoek naar vitale voeding (biofotonen openbaren innerlijke kwaliteit) – Jurgen Stube en Peter Stelz? Het veredelen van zaden kan inderdaad degenerende gevolgen hebben, helemaal als we kijken naar de Genetisch geManipuleerde zaden van Monsanto en consorten. En met dergelijk genetisch materiaal zal het waarschijnlijk inderdaad niet meer mogelijk zijn om een gezonde plant te vormen, ook al zijn de omstandigheden wel dusdanig. Zorgelijke zaak.

 

- Grootste bezwaar: ik begrijp je punten, ik loop zelf ook nog met dergelijke vragen omdat sommige punten voor mij nog niet begrijpelijk in het geheel passen. Laat ik gelijk zeggen dat dat meestal aan mij ligt, omdat ik natuurlijk maar een minuscuul gedeelte van de beschikbare informatie heb gelezen. (Waar is onze mening op gebaseerd? Vaak op een onbenoemenswaardig deel van het Geheel.)

 

Inderdaad zijn de ziekten en plagen gewoon een deel van het Natuurlijk geheel, zoals je aangeeft. Het boek beweert ook niet het tegendeel, hoewel ik begrijp dat je interpretatie kan zijn gebaseerd op dit fragment uit het boek. Ziekten en plagen horen in de Natuur, zij zijn de opruimers van ziek en zwak materiaal.

De vraag is alleen welke mate is Natuurlijk? Zou het zo kunnen zijn dat ziek en zwak materiaal steeds meer de overhand krijgt, als gevolg van bodems die steeds verder uitgeput raken? En wat wij heden ten dage in de Natuur zien en kunnen waarnemen, hoeft natuurlijk niet gelijk te zijn aan wat men duizend jaar geleden in de Natuur kon waarnemen. Onze Natuur is namelijk niet meer ongerept, vrij van allerlei schadelijke externe invloeden enz. Neem het bos op de Veluwe of in de duinen, wij noemen het Natuur, maar het is nog zo jong, vergeleken met een Werkelijk Natuurlijk ongerept bos, dat de Natuurlijke harmonie zich daar misschien nog niet gevormd heeft?

En dat is natuurlijk de lastige vraag, wat is nou de Werkelijke Natuurlijke Harmonie? Ik heb het antwoord ook niet, maar ik denk dat het duidelijk is dat we daarvoor niet naar onze huidige Natuur hoeven te kijken. Een veel hoger niveau is mogelijk, zo blijkt uit onderzoek en experimenten en waarnemingen uit het (soms verre) verleden. De bewijzen uit de landbouw van het oude Egypte geven deze mogelijkheden aan, evenals de waarnemingen van de Oostenrijkse boswachter Viktor Schauberger en nog veel meer als je er naar zoekt.

 

Naar wat ik heb gelezen zou ik zeggen dat het niet een theorie is die voortkomt uit een wens zoals wij planten graag willen zien. Nogmaals dit is maar een klein fragment uit 1 boek, voor een werkelijk begrip zijn natuurlijk vele boeken nodig, uit verscheidene disciplines. Al die boeken die ik heb gelezen wijzen erop dat dit dus geen mooie theorie is, maar een zeer praktisch behaalbare werkelijkheid. Misschien ver verwijderd van ons huidige niveau door de degeneratie van niet alleen de bodem maar ook (zoals uit bronnen uit het verleden blijkt) van ons zelf, maar zeker haalbaar voor degene die haar toepast.

 

@ Algemeen: Maar mineralen zijn inderdaad maar 1 aspect, we moeten hetzelfde bekijken in de wereld van bacteriën en schimmels (EM, bokashi, compostthee etc.). Maar ook water heeft een geweldige invloed, zijn jullie bekend met de kwaliteit van water zoals gefotografeerd door Masaru Emoto? En dan natuurlijk nog de weerstand en elektriciteit in de bodem, die natuurlijk deels gevolg is van de mineralen huishouding, maar ook deels van andere factoren. Een algehele Werkelijk theorie is mogelijk, maar vraagt veel van de geïnteresseerde. (Ik kan zeggen dat ik ook lang niet geïnteresseerd genoeg ben)

 

Stop nooit met je bedenkingen, trek alles in twijfel. Zodra je 'Ja' of 'Nee' zegt stopt vaak al het onderzoek en dus je ontwikkeling. Geloven is onzin, weten is mogelijk. Neem zoveel mogelijk informatie en aanwijzingen met je mee en onderzoek en lees. Zolang je niet oordeelt (vast blijft zitten in Ja of Nee) zal je kennis toenemen en een beter, groter, en hoger beeld vormen van de Werkelijkheid. Ik denk niet dat daar een einde aan is.

Comprehend and copy Nature

Link to comment
Share on other sites

Interessant. Er zit mogelijk een waarheid in de theorie zoals deze bovenaan is beschreven. Maar wij als mensen kunnen hier haast onmogelijk in sturen! Het lijkt opnieuw een betoog om gebruik van kunstmest te verkopen als je last van bepaalde plagen hebt. Maar als je geen bodemleven meecalculeert kun je maar zo in een bodem terecht komen die veel voedngselementen bevat, maar die niet beschikbaar zijn voor de plant. En wat doe je dan? Meer voeding toedienen? Of een potje bodemleven? Dat laatste gaat natuurlijk niet alhoewel er de laatste jaren veel onderzoek naar wordt gedaan. Maar de status is nu dat als je iets van bodemleven in de bodem zou kunnen stoppen, de kans heel groot is dat dat bodemleven meteen doodgaat omdat het de verkeerde omstandigheden treft. Een bekalking op zure grond bijvoorbeeld brengt direct, letterlijk direct, een slagveld aan in allerlei zuursteminnend bodemleven waaronder met name schimmels. Misschien wat minder relevant voor onze slakroppen, maar bij allerlei bomen en houtige gewassen des te meer. Alleen al het spitten brengt kleine veranderingen in zuurgraad, vaak tijdelijk, met zich mee, maar ook veranderingen in beschikbaarheid van allerlei voedingselementen die dan uitspoelen.

 

Het valt dus allemaal niet mee. Het leven in de grond is bijzonder complex en zoals ook al is opgemerkt door een van de medemoestuiners ook nog eens sterk afhankelijk van abiotische factoren, bodem, lucht, klimaat, ligging etc.

 

Wat zeker helpt, maar die ervaring is al eeuwen oud, is het continu aanbrengen van organische stof. Compost, stalmest (oud) en dergelijke. Alleen dan geef je een bodem de kans te leven en dus je planten een kans te geven goed (wat wij noemen goed) te groeien. En als je dat doet dan blijven ziekten en plagen ook nog tot een minmum beperkt, alhoewel je dan ook weer afhankelijk bent van tal van andere factoren. Monocultuur, omgeving en ga zo maar door.

 

Dus interessant, zeker, maar niet zo bruikbaar als dat het lijkt. Mijn advies zou zijn om geen of slechts heel bescheiden kunstmest te gebruiken. Altijd en alleen als er een basis van een goede jaarlijke organische bemesting ligt. bemesting is dan comost of goed verteerde stalmest of natuurlijk de combi's daartussen.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...