Jump to content

Dertig graden morgen. Maar geen zorgen!


Grork

600 views

 Share

Morgen is er hier,beste lezer,  geen hete betonnen vloer

want alles staat  heel fier maar vooral stoer

mannetje aan mannetje terwijl het allemaal gewoon leeft.

Nee, dat gaat goed.

Eens kijken wat het morgen geeft!

 

Na vijf maanden telen

hangen ze met z'n velen

gezamelijk op dit stukje beton

onder invloed van warme zon:

341233712_20200730Navijfmaandentelenhangenervelenopditkleinestukjebetonwantzomachtigisonzezon.thumb.jpg.1fa3a5bb90a5708c8e4d5096fe964a3d.jpg

 

De prei, andijvie, boon en deze ka

komen straks allemaal in de diepvriesla :

585945640_20200730bisilicumspercieboonandijvieendezekakomenallemaalindevriezerla.thumb.jpg.f98ca35b9b2971c940e0f69fc45d66d6.jpg

 

Wanneer hij wat doorgroeit deze selderij

maakt hij me in de winter ook nog wat blij:

1128116636_20200730selderij.thumb.jpg.4aa5f73f0a90ad626967309ed5efaab2.jpg

 

 

Zo'n tomaatje die niet brengt wat je dacht

omdat het streepje ontbreekt  waardoor een andere pracht:

1181916302_20200730bonteboel4zoeentomaatjedienietwordtwatjedachtwanthetwittestreepjeontbreektwaardooreenanderepracht..thumb.jpg.7e750a19fb875f164d829e5148eb63d7.jpg

 

De pluksla op de grond helemaal achteraan

heeft nog amper in dit blog gestaan:

416254154_20200730deplukslaopdegrondachteraanheeftnognietveelhierinhetbloggestaan..thumb.jpg.a9c8579e7fb9355b7aa5af23392c2aa2.jpg

 

 

Ik had hem nog niet zo snel gezien

maar dit Mannekoorlid is in centimeters onderweg naar 2 x 10!

1453193592_20200730ikhadhemnognietgezienmaarhijisonderwegnaar2x10.thumb.jpg.8b5a5a37275b0d77b5b9dab95991c7d0.jpg

 

Dat insectenbadje op die pot

krijgt meer water dan ik per dag.

Eigenlijk te zot.

2032313175_20200730bonteboel8datinsectenbadjeopdiepotkrijgtmeerwaterdanikdrinkperdag.Eigenlijktezot..thumb.jpg.b42436c4d1977d239980828c2052698f.jpg

 

 

Ja hoor! Alle peulen zijn gevuld met deze Ying Yang.

Het zal maandag worden eer ik ze te drogen in de schuur ergens hang.

831429396_20200730depeulenzijngevuldmetdezeyingyanghetzalmaandagwordendatikzeindeschuurtedrogenhang.thumb.jpg.7c076f86b28056d86c0972df045e3cec.jpg

 

 

Deze prei

is van mij.

586360775_20200730preivoormij.thumb.jpg.05f5d7c7a78b88a61af902e1c9c6c642.jpg

 

 

De kleur van deze rakkers  ketst tegen je ogen zo fel!

Er is nog zaad.... nou dan weet je het voor 2021 wel.

782466855_20200730dekleurketsttegenjeogenzofelerisnogzaaddusdanweetjehetvoor2021wel..thumb.jpg.20234119ade196fd2bafcd8d2bd66fea.jpg

 

 

Deze twee jongens waren vannochtend vroeg al op jacht...

maar er is geen meisje gekomen vannacht.

199946829_20200730dezetweeboyszijnopjachtmaarerisgeenmeisjegekomenvannacht.thumb.jpg.8a335fbf3e7c8539c86e5242de24b986.jpg

 

Een beetje smal. Een beetje lang.Iets wat altijd past

in de lade van mijn koele-kast :

640349036_20200730.Beetjesmaleenbeetjelangietswataltijdpastonderinmijnkoelekast..thumb.jpg.f752cac28dacd53501057a202dc231b8.jpg

 

Tomaten te kust en te keur

met alleen bij openen de specifieke eigen geur.

Toch zijn vorm en smaak ook van belang

naast steeds weer een bijzondere kleur:

811116107_20200730bonteboeltomatentekustentekeurmetalleennaopenendespecifiekegeurtochzijnvormensmaakookvanbelangennatuurdekleur.thumb.jpg.a507fe4e4cd4909db0ffa80c13ed5843.jpg

 

De Indigo Rose groeit en groeit.

Gelukkig maar,

het is het eerste dat mij nu in hem boeit.

260866850_20200730indigorosegroeitengroeitgelukkigmaarwantdatiswatmijmomenteelbijzonderboeit.thumb.jpg.8b8fbd74e4951dd8bb5100f1cea8bddd.jpg

 

 

Hiervoor gaat overmorgen de oven aan!

Je denkt toch niet dat ik morgen met 30 graden in een warme keuken ga staan?

231446990_20200730datwordtovermorgendeovenaanwantjedenkttochnietdatikmorgenmet30gradenindekeukengastaan.thumb.jpg.fc69e6fba44d13110e2343f8b4976f3d.jpg

 

Het plantje in dit mandje

heeft me lange tijd flink bedot

maar blijkt nu een heerlijk zomers genot.

24052679_20200730ditplantjeheeftmelangbedotmaarwerdtocheenvrolijkgenot.thumb.jpg.7abb9c2d328cd58827086d4d4ecabe96.jpg


Er zijn complimenten genoeg

voor dit hobbyïstisch gezwoeg:

434720023_20200730complimentengenoegvoordithobbystischgezwoeg.thumb.jpg.acb83ef461b35bb636d09a9ba4816ae3.jpg

 

Wanneer jij nog begrijpt hoe mijn bedden nu eigenlijk  zijn op deze plek,

ben jij de slimmerd en ik de gek  1132961137_.gif.f0e0b94b28114e65307ecffe58670645.gif

1307790963_20200730bonteboel6wanneerjijnogbegrijpthoemijnbeddenzijnopdezeplekbenjeeenslimmerdenikgek..thumb.jpg.d90a690b984d5e572df19a075e9eb721.jpg

 

 

                 Hou het koel morgen!                                      1370275076_freelikeaburrrrrrrthihi.gif.adeb85600942c640008992c704b7397c.gif ____________________________ Grork

                                                         

 

  • Like 6
 Share

2 Comments


Recommended Comments

Het is niet normaal wat jij allemaal doet op die beperkte ruimte, uitroep van mijn dochter, zag voor de eerste keer jou balkon en je oogst " what the hell"

  • Like 2
Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...