Jump to content
Image Image Image Image Image
Image

Mesttoffen zonder dierlijke producten/NPK aanpassen


krachtwerk

Recommended Posts

Ik wil als vegetariër zijnde graag GEEN gebruik maken van meststoffen waar bloed of beendermeel in verwerkt zitten. Helaas geldt dit voor haast alle meststoffen. Ik vind dus ook vrij weinig alternatieven.

Na enig zoekwerk heb ik dit product gevonden:

http://www.baldur-nederland.nl/produkt/Duenger/450/Tuinaccessoires/Meststof/Meststof/Azet+Plantaardige+Meststof/detail.html

Wat is jullie mening hierover? Ik denk dat het kaliumgehalte te laag ligt voor vruchtgewassen. Kan ik dit aanvullen met vinassekali?

En zo ja, hoe bereken ik dan de hoeveelheid kalium die ik per kilo moet toevoegen om van NPK 5-3-6 naar NPK 5-3-12 te gaan?

Link to comment
Share on other sites

https://www.pelckmans.net/winkels/workshops?utm_source=multimailer&utm_medium=email&utm_campaign=pelckmans-moestuinweken-15-korting-artikel-naar-keuze

 

786d4ea3ed9b7bf6746b9af8dcc18c5149631427372478.jpg

 

Compo informatiedag op zondag 29 maart in Turnhout (Antwerpen)

Van 10 tot 16u. DE MESTSTOFINNOVATIE OP BASIS VAN SCHAPENWOL

Voor de bemesting van de volledige tuin

Met 50% schapenwol

Werkt 5 maanden lang

Voor sterke en gezonde planten

Zat vandaag toevallig in mijn mailbox. Denk dat schapenwol voor een vegetariër geen probleem hoeft te zijn?
Link to comment
Share on other sites

Samengestelde organische meststof NPK-(S) 5-4-6 (5).

 

5 % Stikstof totaal (N) waarvan 4,6% organisch gebonden stikstof afkomstig van

schapenwol, haarmeel, VLEESBEENDERMEEL, vinasse, meel van oliekoeken, cacaodoppen en melasse

4 % Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in mineraal zuur afkomstig van vleesbeendermeel, meel van oliekoeken, cacaodoppen en melasse en waarvan 3,7 % oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat

6 % Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water

5 % Zwaveltrioxide (SO3) totaal waarvan 4% Zwaveltrioxide (SO3) oplosbaar in water

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Waarom zou je - ook al ben je vegetariër - geen dierlijke producten gebruiken voor je moestuin? Deze dieren worden echt niet gedood omwille van het bloed- of beendermeel. Dit zijn slechts bijproducten, en door deze terug aan de aarde te geven bewijzen we het dier tenminste nog een beetje laatste eer. Het dier heeft op de aarde geleefd en heeft er voedingsstoffen aan onttrokken. Deze voedingsstoffen moeten terug in de kringloop komen. Je bent toch ook niet medeplichtig aan moord als je iemand begraaft!

Link to comment
Share on other sites

Ik vind het wel wat ver gaan met die mest. Dan kan je bijna niks meer uit de supermarkt eten. Waar leg je de grens. Mijn konijnen produceren heerlijk vruchtbare keutels. Die gaan op de mest hoop, dat kan dan ook niet. Of koeienmest, kan dat dan nog wel. Koe is een graseter. Of is het alleen omdat het dier gedood is? Mens is een omnivoor, dus vlees met mate is goed. Zo aten we in de oertijd ook al vlees en alles wat het land bood. Ik denk de manier waarop, dat bepaald of je het kan eten. Dus niet onverdoofd slachten, goede dieren welzijn, liefst biologisch en koeien graag een leven in de wei. Eten en gegeten worden is een natuurlijke levens cyclus dus ik eet met mate vlees. Als we het bloed en de beenderen niet recycelen is het pas echt waardeloos. Het beste is om het hele beestje te gebruiken. Dan levert het weer nieuwe grondstoffen op.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Zonder bloed of beendermeel lijkt me geen probleem. Zijn toch genoeg soorten te vinden paarde koeien kippenmest korrels . Is natuurlijk ook van dierlijke afkomst , Bij u link heb ik de bedenking wat is de bron van de voeding en herkomst.

Natuurlijk moet iedereen doen waar hij zich goed mee voelt . Houtas is zo bv een bron van kalk en meststof. Verwarmde je een 10 tal jaar geleden met hout was dat ecologisch neutaal omdat het hout bij de groei al lucht had gezuiverd nu is het net of je een van de grootste vervuilers ben als je het doet. Is anders toch ook een 100% plantaardig produkt.

Link to comment
Share on other sites

Er zijn inderdaad mensen die geen meststoffen van dierlijke oorsprong willen gebruiken. (Dus ook geen mest van eigen kippen, konijn e.d.)

Dat gaat dan nog wat verder dan "niet van geslachte dieren uit de grootschalige en niet-biologische voedingsindustrie" zoals Krachtwerk vraagt.

 

De nieuwe Tuin (Peter Bauwens) heeft wel wat in zijn assortiment: http://denieuwetuin.be/19-plantenvoeding

 

en ook Boerengoed in Nederland heeft een behoorlijk assortiment:

http://boerengoed.nu/index.php/product-categorie/meststoffen-en-gesteentemelen/

en vloeibaar: http://boerengoed.nu/index.php/product-categorie/vloeibare-meststoffen/

 

Persoonlijk heb ik ook wat voorbehoud bij wat er allemaal in pakken en zakken organische mest, die zelfs soms als "biologisch" wordt verkocht, zit. Niet omdat het dierlijk is (ben geen vegetariër) maar omdat ik bedenkingen heb over de milieukwaliteit van slachtafval en mest uit de grootschalige, niet biologische, vleesindustrie. Ik kan het moeilijk rijmen met een ecologische tuin om beendermeel of bloedmeel of mest uit industriële megastallen (nergens wordt de garantie gegeven dat dat er NIET inzit!) te gebruiken.

 

Maar....het verwondert me toch ook wel dat het ergens kunnen kopen van pakken of zakken mest als een basisbehoefte voor een moestuin wordt gezien. In mijn ogen is compost de basis en bouw je vooral daarmee een voedzame bodem op. Zelf verwerk ik daarin ook de poep van onze kippen, ezel mest en paarden mest van kennissen e.d. Ook van mest van varkens, koeien, schapen e.d. die ecologisch worden gehouden zou ik niet vies zijn.

In mijn moestuin heers ik als een tiran.

Wie niet luistert wordt onthoofd of uitgetrokken.

Wie gehoorzaamt wordt opgegeten.

De ondergrondse organismen houd ik te vriend, om mijn macht te behouden.

Link to comment
Share on other sites

De groenten die we kweken zijn ook niet meer die dat enkele eeuwen geleden groeiden in het wild , zijn veredeld al was het maar door selectie van het zaad. En we willen een mooie oogst van onze moestuin maar planten moeten ook hun voedsel ergens halen . Compost is natuurlijk een mooie bassis maar is dit voldoende van enkel alleen van wat je af het land haalt zo terug te geven? Of is toevoeging van andere bronnen nodig . Of je nu mest toevoegt aan de bodem door zijn pure vorm of dit gaat via composthoop op zich volgens mij niet echt het verschil. En ieder zijn goesting natuurlijk waar hij deze bron van haalt van eigen dieren lokale dieren liefhebber of landbouwer of uit een zak uit de industrie al dan niet dierlijk . Ik heb zeker ook mijn bedenkingen bij sommige zoals zeevogelmest vleermuizenmest biologische bron ja maar hoe het hier komt en het verzamelen is het zeker niet. En plantaardige voeding mij nog niet in verdiept hoe proper de winning daarvan is suikerriet bv staat hier niet achter de hoek en rest van suikerbieten is vraag van de landbouw als pulp groot volgens wat ik gehoord heb.

Link to comment
Share on other sites

Waaslander schreef:

Of je nu mest toevoegt aan de bodem door zijn pure vorm of dit gaat via composthoop op zich volgens mij niet echt het verschil.

 

Dat maakt zeker verschil! Er is de laatste jaren een grote kentering/ommekeer. Vroeger was het de gedachte: planten moeten gevoed om goed te groeien. "Geef ze mest" Snelwerkende industriële kunstmest werd steeds meer de keuze.

 

Nieuw en steeds meer ook algemeen aanvaard is de benadering van bodemvruchtbaarheid. "Draag zorg je bodem, die zorgt dan voor je gewassen". Het systematisch aanbrengen van compost vormt grote hoeveelheden stabiele voedingstoffen in de bodem (die geleidelijk voor je planten ter beschikking komen) en voedt het bodemleven, dat ook meer dan een klein steentje bijdraagt aan de groei en gezondheid van de gewassen die je kweekt.

In mijn moestuin heers ik als een tiran.

Wie niet luistert wordt onthoofd of uitgetrokken.

Wie gehoorzaamt wordt opgegeten.

De ondergrondse organismen houd ik te vriend, om mijn macht te behouden.

Link to comment
Share on other sites

Waaslander schreef:
Of je nu mest toevoegt aan de bodem door zijn pure vorm of dit gaat via composthoop op zich volgens mij niet echt het verschil.

 

Dat maakt zeker verschil! Er is de laatste jaren een grote kentering/ommekeer. Vroeger was het de gedachte: planten moeten gevoed om goed te groeien. "Geef ze mest" Snelwerkende industriële kunstmest werd steeds meer de keuze.

 

Nieuw en steeds meer ook algemeen aanvaard is de benadering van bodemvruchtbaarheid. "Draag zorg je bodem, die zorgt dan voor je gewassen". Het systematisch aanbrengen van compost vormt grote hoeveelheden stabiele voedingstoffen in de bodem (die geleidelijk voor je planten ter beschikking komen) en voedt het bodemleven, dat ook meer dan een klein steentje bijdraagt aan de groei en gezondheid van de gewassen die je kweekt.

Als er geen verschil is tussen groencompost en compost verrijkt met uitwerpsels van dieren ,waarom verwerk je er dan paarden mest in van andere die dus aangevoerd moet worden?

Iemand die de plaats niet heeft voor verrijkte compost te maken en groencompost maakt en dan gelijktijdig verspreid/inwerkt lijkt mij zelfde.

Of iemand met nog minder plaats dat verteerde mest niet handig is en daarom naast compost gedroogde koeien paarden kippenmest gebruikt.

Alle 3 gebruik men op zich het zelfde enkel andere manier tijdstip.

 

Mijn ouders hadden vroeger geen composthoop wel een mesthoop wat belande daar op dierlijk mest koe en konijnen en het groenafval op zich niks anders dan nu bij sommige op de composthoop .

Waar zit het grote verschil volgens mij met nu.

- Vroeger mest werd in voorjaar over het land verspreid en onder gespit minumum een 20cm diep .Want grond moest los en doorlatend zijn .Kon men het spitten niet meer kwam wel iemand het doen .Maar bodemleven werd hierdoor verstoort.

-Wat is het nu de grond moet nog steeds doorlatend zijn . Maar waarom zou ik mijnen rug er aan krieperen of geld aan uit geven als natuur het zelf kan . Daarom word de grond veel minder diep omgewoeld en rest is voor het bodemleven . Maar die mest zoals deze vroeger versprijd werd over het land voor hij ingespit werd is het toch ook niet voor het oog dus laten we de mesthoop eerst maar meer/langer composteren en mesthoop zo een vies woord dus maken we er maar composthoop van.

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Composteren is een proces waarbij o.a. stikstof wordt omgezet naar stabiele en langzaamwerkende verbindingen die op een geleidelijke en natuurlijke wijze (zoals humus dat doet) je gewassen voeden (en als organisch materiaal ook het bodemleven laat floreren, wat ook aanzienlijk bijdraagt aan de voeding en de gezondheid van je gewassen en de gewenste structuur van je bodem).

 

De materialen waarvan je je compost maakt bepalen het proces en resultaat. Compost met veel dierlijke mest heeft een hoger gehalte aan N-P-K enz. dan alleen van groen en bruin materiaal en de mest heeft ook invloed op de omzetting.

 

Ik merk dat je deze benadering vreemd vindt..... Toch is ze de laatste tijd steeds gangbaarder aan het worden en wordt ze steeds meer toegepast, zelfs in de gangbare (niet ecologische/biologische) landbouw...waar men tegen de grenzen en ongewenste gevolgen aanloopt (minder opbrengsten, ziektedruk) van uitgemergelde en dode grond als resultaat van langdurige bemesting met kunstmest en drijfmest.

Eigenlijk moet je de gedachtegang die lange tijd gewoon was: "Grond + mest = oogst" loslaten. De gangbare gedachtegang wordt steeds meer: Verzorg je bodem (het leven in je bodem!), die vervolgens zorgt voor opbrengst en gezonde gewassen. De twee belangrijkste middelen daartoe zijn: 1. Weinig kerende en intensieve bodembewerking en 2. Streven naar een hoog percentage organisch materiaal (preciezer een gunstige koolstof/stikstof-balans of C/N- waarde) waardoor het essentiële bodemleven zich kan ontwikkelen.

 

Een Vereniging als Velt (ik denk dat je die als Vlaming wel moet kennen...?) speelt een pioniersrol en zoekt vaak al wat verder naar ecologische methoden en werkwijzen..... In hun nieuwste Moestuinhandboek (2014) werken en denken ze niet bijna alleen nog maar met compost als voeding voor de (bodem van de) moestuin (dat was eigenlijk in de oude uitgave van 20 jaar geleden ook al de basis) maar intussen hebben ze geleerd dat langdurig gebruik van grote hoeveelheden compost zelfs tot overbemesting (m.n. van stikstof en fosfaten) kan leiden en werken ze in hun bemesting-berekeningen zelfs met maxima aan compost om niet over de toegestane normen van de wetgeving te gaan. Wat ik hiermee wil zeggen is dat bemesting (liever: bodemverzorging en gewasvoeding) met compost niet zo uitzonderlijk is en dat een moestuinier in eigen tuin, huishouden en directe omgeving vaak de middelen heeft om zijn tuin van alles te voorzien wat nodig is voor langdurige goede opbrengsten (en daarmee ook een belangrijke bijdrage aan ecologie kan leveren).

De belangrijkste verandering in denken die daarvoor nodig is, is dat je niet moet vragen: "Hoe kom ik aan genoeg mest in mijn grond?" maar wel: "Hoe krijg ik een gezonde en voedzame bodem waarop mijn planten goed en gezond kunnen groeien?"

 

Zelf heb ik altijd "biologisch" getuinierd...al bijna 40 jaar, hoewel niet altijd intensief. Sinds 4 jaar (nieuwe moestuin en veel tijd) probeer ik consequent, zonder spitten en via compost het bodemleven voedend, aan een zo ecologisch mogelijke moestuin te bouwen en ik kan alleen maar zeggen dat de resultaten me overtuigen en ik geen enkele goede reden zie om een andere weg in te slaan.

In mijn moestuin heers ik als een tiran.

Wie niet luistert wordt onthoofd of uitgetrokken.

Wie gehoorzaamt wordt opgegeten.

De ondergrondse organismen houd ik te vriend, om mijn macht te behouden.

Link to comment
Share on other sites

Ik merk dat je deze benadering vreemd vindt..... Toch is ze de laatste tijd steeds gangbaarder aan het worden en wordt ze steeds meer toegepast, zelfs in de gangbare (niet ecologische/biologische) landbouw...waar men tegen de grenzen en ongewenste gevolgen aanloopt (minder opbrengsten, ziektedruk) van uitgemergelde en dode grond als resultaat van langdurige bemesting met kunstmest en drijfmest.

Eigenlijk moet je de gedachtegang die lange tijd gewoon was: "Grond + mest = oogst" loslaten. De gangbare gedachtegang wordt steeds meer: Verzorg je bodem (het leven in je bodem!), die vervolgens zorgt voor opbrengst en gezonde gewassen. De twee belangrijkste middelen daartoe zijn: 1. Weinig kerende en intensieve bodembewerking en 2. Streven naar een hoog percentage organisch materiaal (preciezer een gunstige koolstof/stikstof-balans of C/N- waarde) waardoor het essentiële bodemleven zich kan ontwikkelen

 

Of ik deze benadering vreemd vind neen. Heb dit jaar vaste plantenperken gemaakt .Tot enkele jaren geleden zou ik dit zeker niet gedaan hebben veel te onhandig bij het spitten . En deze iets verhoogd met aangevoerde gft compost want ik heb dus ook het spitten afgezworen.

En mooie resultaten mee, mijn punt is ,we willen allen zo veel mogelijk van onze behoefte aan groenten en fruit uit eigen tuin , maar hebben er eigenlijk veel te weinig plaats voor dus gaan de grond intensief gebruiken . Dus moeten we de grond aanvullen met de nodige stoffen . Met enkel de compost van de niet nuttige delen uit onze moestuin kom je er niet . Hoe we dit aanvoeren verschilt , dierlijk mest extra compost gieren zoals van brandnetel van buiten de tuin ecologische mestof .

Ik denk toch dat jij moet toegeven als je enkel mag gebruiken wat je zelf heb uit de tuin om de grond te voeden je er niet komt ,u dieren worden vermoed ik gevoed gedeeltelijk of grootste deel met voeder niet uit de tuin dus hun mest ook niet gebruiken in de verhouding met aandeel aangevoerde voeder.

 

Als enkel en alleen groencompost zo zallig maker is waar je zelf mee moet oppassen voor overbemesting Volgens velt . Waarom vind je dan netelgier op hun site ook een grote bron van stikstof .

Link to comment
Share on other sites

Heb dit topic wel een tijdje zitten volgen, niks mis met de vraag natuurlijk en het is ook lastig om in een paar steekwoorden een juiste titel te maken voor een dergelijk veelomvattend onderwerp.

 

Helemaal terug naar de vraag van de topic-starter, begrijp ik een beetje dat de vraag is om een meststof waar je als vegatariër met een gerust hart gebruik van kan maken. Compost is een optie, maar eigenlijk niet geheel de vraag van de topicstarter dekkend. Het mag geen bloed of beendermeel bevatten. Topicstarter heeft er zelf 1 gevonden. Helemaal goed dunkt me, maar toch ook wel een geheel industrieël vervaardigd product lijkt me, maar als dat niet erg is, is dat een prima optie toch ? Ecostyle heeft dergelijke producten dacht ik ook in zijn assortiment en er zijn er meer.

 

Helemaal zonder dierlijke afkomst , denk ik niet eens dat dat nou zo zeer het ding is. Dan moet je ook de wormen uit je tuin wegsturen of de wormen maar even voor het gemak niet onder het hoofdtukje dieren laten vallen ? Lijkt me niet zo aardig toch.

 

Topicstarter zal zelf geen bron van dierlijk afval hebben om zijn tuin te bemesten of mede te bemesten ? Dus hij zoekt alternatieven. Weknow heeft zijn verhaal over compost, maar of topicstarter zo veel compost heeft/ kan hebben / krijgen/ wil maken enz ? De vraag is dus om een toevoegende meststof, zonder bloed en beendermeel toevoegingen ( producten die meestal van de dieren-industrie afkomstig zijn )

 

zoiets ?

Link to comment
Share on other sites

@ Waaslander.

 

Klopt dat een moestuin waarin je intensief teelt extra voeding moet hebben voor de planten die er in groeien.

 

Om je een idee te geven van de hoeveelheden compost die dat vraagt, vertaal ik even het rekenmodel in het Handboek van Velt naar hoeveelheden die je als uitgangspunt kunt nemen. Natuurlijk is het voor een nieuw gemaakte moestuin anders, dan een stuk dat al vele jaren als moestuin werd gebruikt. In een nieuwe moestuin zou je de eerste jaren de hoeveelheid moeten verdubbelen of zelfs verdriedubbelen om een voorraad koolstof/stikstof in de bodem op te bouwen, die geleidelijk wordt verbruikt en ter beschikking komt. In een tuin die langer bestaat en waarvan de bodem goed verzorgd en gevoed is, gaat het er om aan te vullen wat jaarlijks verbruikt wordt. Je moet dan denken aan ongeveer 250 kg (ongeveer 350 liter = 4 volle kruiwagens van 80 liter) compost per 100m2, die je aan je moestuin geeft. Daarbij krijgen de gewassen die veel vragen (bladgroenten, vruchtgewassen) het grootste deel en de gewassen die het doen op oude kracht weinig of niets.

 

Dit zijn gemiddelde waarden. Allerlei variabelen kunnen aanpassingen vragen: Hoe je je compost maakt en wat je er in verwerkt, wat de geschiedenis is van de tuin, niet alle gewassen in een gewasgroep vragen hetzelfde (boerenkool kan met minder toe dan prei of bloemkool), hoe intensief je op je grond teelt enz. enz.

 

De voeding van je planten (en dat is anders dan in het denken van vroeger!) komt niet alleen door wat je in de grond stopt aan voedingsstoffen. Ook het werk van micro-organismen die actief zijn in de bodem en uitwisselingsverbanden aangaan met de planten (het "bodemvoedselweb") draagt flink bij aan voeding/groei en gezondheid van je gewassen. Als je dat bodemleven koestert en voedt (via compost dus vooral) heb je minder "mest" (N-P-K in de ouderwetse betekenis van het woord) nodig om je planten zich goed te laten ontwikkelen.

 

De hoeveelheid compost die ik de afgelopen jaren aan mijn (nieuwe) moestuin gaf, ligt een stuk hoger dan in dit rekenmodel. Volgens deze berekeningen loop ik het risico om op den duur te veel aan fosfaten te produceren in mijn moestuin, die dan naar het grondwater gaan (de mestrichtlijnen willen dit o.a. terecht vermijden). Ik moet dus een evenwicht zoeken tussen opbrengst en het voorkomen van milieuschade door mijn tuin en kan niet in de loop der jaren dezelfde grote hoeveelheden compost blijven geven.

 

Of je aan de benodigde hoeveelheden compost komt is van vele factoren afhankelijk. Wat rest uit je tuin alleen zal vaak te weinig zijn en er is aanvulling nodig. Zelf gebruik ik buiten plantaardige resten uit de moestuin ook het hennepstro en vlasstro en de mest van onze (4 a 5) vrij lopende kippen, het blad van een rij grote bomen dat ieder jaar in de moestuin valt, soms wat groen van smeerwortel, heermoes, zeewier e.d. dat ik verzamel in de omgeving of grasmaaisel van buren en ook af en toe een aanhangwagentje mest (paarden, ezels, schapen) van een biologische zorgboerderij in de buurt. Ook een aparte afvalemmer in de keuken levert wekelijks een 10 liter ingrediënten voor compost. Ik composteer alles in compostvaten en heb zo jaarlijks rond de 2 kuub voor een moestuin van 180 m2 (en voor potgrond/aarde in bakken, fruitbomen en struiken en de siertuin...) aan rijpe compost ter beschikking.

 

Je opmerking over brandnetelgier snap ik niet. Wat is daar mis mee of strijdig met werken met compost? Het geeft een (kleine!) dosis snelwerkende voeding (ook stikstof) die je even extra aan een gewas kunt geven. Ook bepaalde groenbemesters kunnen helpen om even wat extra's te geven. En niemand verbiedt jou of mij toch om hier of daar een paar handjes gedroogde mestkorrels (van plantaardige of dierlijke oorsprong...zoals je belieft) extra te geven....als we dat eens nodig vinden.

 

 

@ Bit.

 

Ik gaf de vraagsteller linkjes naar de websites van De Nieuwe Tuin en van Boerengoed. Zeker de laatste heeft een heel assortiment aan plantaardige (en ecologisch niet erg verdachte) meststoffen voor de moestuin....precies waar hij om vroeg toch?! Of de vraagsteller de mogelijkheid heeft om zelf compost te maken weet ik natuurlijk niet. Maar als hij die heeft of kan creëren, is dat de goedkoopste, eenvoudigste en meest ecologische manier om in zijn behoefte te voorzien...is nog steeds mijn gedachte. Het gesprek tussen Waaslander en mij dreigt inderdaad wat off-topic te gaan.

In mijn moestuin heers ik als een tiran.

Wie niet luistert wordt onthoofd of uitgetrokken.

Wie gehoorzaamt wordt opgegeten.

De ondergrondse organismen houd ik te vriend, om mijn macht te behouden.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...