Jump to content

houtas (Calcium) en humusgehalte .


Waaslander

Recommended Posts

Het is hier zandgrond en we willen het humus gehalte verhogen dus gebruiken nogal veel compost om zo in de loop van de jaren het humusgehalte omhoog te krijgen.

 

Hier elk jaar ook redelijk veel houtas van de stoof . En als je het op vele plaatsen leest bijna niks dan goeds er over .

Goed voor wortelgewassen , tegen neusrot bij tomaten,.... .

 

Dus bij voorbereiden grond voor zaaien en planten klein beetje as er over . Wortel en knol gewassen nog een kleine gift in het loop van het seizoen .

Tomaten een soeplepel om de 6 weken .

Kalk zou ook goed zijn tegen knolvoet ik dacht het ook al gelezen te hebben dat mensen zeewierkalk hiervoor in het plantgat deden van koolplanten . Dus daar ook wat houtas ipv zeewierkalk .

Dus we gebruiken het wel redelijk veel maar in kleine hoeveelheden per keer .

 

Over laatst cursus gevolgd biologisch tuinieren .

 

En daar werd gezegd let op met gebruik van houtas zeker op zandgrond want overtollig gebruik van Calcium (20a53% van houtas ) doet humusvooraad dalen .

 

 

We willen allen een humusrijke bodem en we gebruiken allen wel kalk voor verschillende doeleinden . Maar gebruiken we soms niet wat te veel kalk zodat we het proberen verhogen van het humusgehalte een deel tegenwerken?

 

Binnen kort maar eens een grondanalyse laten uitvoeren om te kijken waar we staan . En gebruik van houtas meer bewuster en ja ook eens afwegen dat we idee hebben hoeveel we eigenlijk gebruiken (aangeraden max 100g/m² maar welk volume is dat?)

Link to comment
Share on other sites

Bij gebruik van behoorlijk wat compost is kalk eigenlijk niet of weinig meer nodig.

 

Kalk, calcium, is een bouwstof van planten dus als die verteren is er kalk en ook die wordt mee opgeslagen in de humusachtige opbouw.

Daarmee ook dat compost niet zuur zal zijn en eerder basisch. Het proces waarin verterende en verteerde organische stof wordt omgezet naar zeer stabiele nieuwe biochemische verbindingen en waarop de voedende werking van compost is gebaseerd heet "humificatie". Het tegengestelde proces, waarin die zeer stabiele verbindingen weer worden ontbonden heet "mineralisatie". Kalk toevoegen is een van de manieren om mineralisatie te bevorderen. (Daarnaast: bodem bewerken, warmte, en nog een aantal factoren). Is dit gewenst? Dat ligt een beetje aan de situatie.

 

Maar eerst even een misverstand, of beter een te gemakkelijke gelijkstelling, in jouw verhaal. Houtas is de rest van organisch materiaal dat niet verteerd, maar verbrand en daarmee grotendeels de lucht in gegaan is in de vorm van gassen en warmte. Dit restje van wat dan nog van het organisch materiaal overblijft, bevat inderdaad ook kalk = calcium, maar daarnaast vooral veel kalium (even vroeg ik me af of je kalium en calcium verwarde...?) en relatief grote doses van diverse niet-verterende sporenelementen. Ik merk in je verhaal dat je het verstandig gebruikt en wilt gebruiken....dat wil zeggen: met mate. Want als toevoer van sporenelementen is houtas nogal eenzijdig en kan het doses in de bodem onverantwoord hoog maken, waardoor in de bodem minder gewenste processen of zelfs vergiftigingen kunnen optreden.

De dosis van sommige stoffen die ook sporenelementen zijn, zoals een aantal metalen, ligt er in veel hoger dan gewenst. Voorzichtigheid en vooral grote matigheid in het gebruik is dus absoluut geboden. Zelfs wanneer er alleen zuiver en goed gedroogd hout in een kachel of vuur gaat is het restproduct een onvoorspelbaar goedje, waarvan niet goed te voorspellen is wat het met de bodem en het bodemleven zal doen. In de hoge doses waarin bepaalde bodem-eigen stoffen er in voorkomen kunnen ze gif of als tegenwerkende stof aan andere processen gaan spelen. Als het geverfd/behandeld en/of niet kurkdroog hout is of ander afval dat in een kachel wordt verstookt, en daardoor nog andere stoffen in voorkomen en verbrandingsprocessen niet op de ideale manier verlopen (want dat is wat dan gebeurt!) is de as zeker chemisch afval. Strikt genomen is het in ieder geval ook niet meer organisch afval, maar een gefabriceerde mengeling van allerlei chemische reststofjes.

 

Sowieso is het verstoken van organisch materiaal intussen minder ecologisch gebleken als lang gedacht. Als ik zo op het internet rondkijk wordt er bovendien erg makkelijk en lichtvaardig geadviseerd dat hout-as een goed product voor je tuin is.....het komt me voor dat het vaak eerder een wensgedachte is of een goedpraten van het in je (zogezegd ecologische) tuin gooien van een vorm van afval waar je moeilijk van af komt. Je tuin en je bodem is geen chemiedoos, waar je je afval dumpt.

 

Om terug te komen op je beginvraag: Is extra calcium in je tuin gewenst (en inderdaad in houtas zit daarvan ook best wel wat naast van alles anders) dan is mijn antwoord: Niet vanwege de zuurgraad. Wel kan het een stuurmiddel zijn om plaatselijk je bodem wat te activeren, vergelijkbaar maar met sterker effect met gergeld schoffelen, waardoor bodemleven actiever wordt en omzettingen versneld worden en voedingstoffen wat sneller beschikbaar voor je gewassen. Het nadeel is dat de opbouw van je bodemvruchtbaarheid juist wat minder wordt. Het is dus een kwestie van sturen van het gewenste evenwicht.

Daarnaast kun je nog denken aan bepaalde kalkminnende gewassen die, zeker op jou zandgrond, niet slechter zullen groeien met een milde extra kalkgift af en toe...ik denk dan aan een kwart of hooguit de helft van wat wordt aanbevolen op verpakkingen en bij voorkeur met een mildwerkende natuurlijke kalkvorm. Je kunt dan denken aan sluitkolen inderdaad, knolselderij of bij fruit aan druiven of abrikozen. Maar door met compost je bodem te voeden, heb je eigenlijk al voor voldoende calcium gezorgd voor het gros van je voedselplanten.

In mijn moestuin heers ik als een tiran.

Wie niet luistert wordt onthoofd of uitgetrokken.

Wie gehoorzaamt wordt opgegeten.

De ondergrondse organismen houd ik te vriend, om mijn macht te behouden.

Link to comment
Share on other sites

Bedankt voor de reactie .

 

Over stoken met hout zijn de meningen erg veranderd de laatste 10 jaar ,van milieu bewust naar erg vervuilend . Anderzijds zijn ze alle bermen langs de wegen al enkele jaren aan het leegroven waar ze vroeger niet naar omkeken .

 

Vroeger bij het afzagen van een bos namen ze enkel de stammen mee . Het fijne hout bleef ter plaatsen of werd ter plaatsen opgestook . Door dit alles mee te nemen voor verbranding voor groene stroom worden meer mineralen omtrokken aan de bodem . Nu zijn ze aan het onderzoeken of ze via de as terug te brengen een deel van de mineralen terug naar het bos kunnen brengen .http://edepot.wur.nl/274385.

 

Het probleem is dat houtas scheikundig niet steeds zelfde sammenstelling heeft , en bemesting moet een stabille samenstelling hebben .

 

Zware metalen in kleine hoeveelheden is dit te vermeiden ? En ja ik probeer dit zo veel mogelijk te vermijden ,zo de vraag gekregen of ik geen overschotjes had van koperdraad om door tomaten stam te steken zou goed zijn tegen bepaalde ziektes en plagen . Toen had ik ook het idee zware metalen in de sapstroom steken van een plant ik niet . Vroeger wist ik een plaats waar op de Durme (zijrivier van schelde) die toen daar nog geregeld overliep (en vervuild was met zware metalen) iemand enkele aanhangwagens brandnetels kwam maaien om te composteren in het voorjaar is dit 100% veilig?

 

Houtas bij mijn ouders en nog velen werd tijdens stookseizoen gewoon op de groententuin gekapt , uitstrooien maakte te veel stof . En enkele keren tegengekomen dat potas eigenlijk vrijwel zelfde was dan houtas van zuiver hout . Hoe het nu eigenlijk zit moet ik me eens in verdieppen .Daarom houtas beginnen gebruiken in gedoseerde hoeveelheden.

 

Bij andere meststoffen die ecologisch zouden zijn heb ik ook mijn vragen zoals GUANO. Hoe worden deze "geoogst" je komt er tegen van Peru transport?

 

Is het probleem eigenlijk niet dat we eigenlijk te veel willen oogsten van te weinig opervlakte dat onze moestuin groot is ? En dat we daardoor op zoek zijn naar bijkomende voedingstoffen voor de beperkte oppervlakte. En dat we door de vele oogst erg veel voedingstoffen en mineralen onttrekken aan de bodem net zoals we dit doen bij het bos door ook te twijgjes mee te nemen? En dat we eigenlijk te weinig compost hebben om alle voedingstoffen toe te dienen .

Link to comment
Share on other sites

Ik heb hier 350 M2 moestuin en nog te weinig compost.

Zelf los ik dit op door de compost om te zetten met mest hier uit de omgeving, het wordt vaak gebracht ( paardenmest) of ik kan het halen: koemest/ lamamest.

 

Iedere paardenbezitter wil hier graag van af. Ik heb nu ruim 5 kuub liggen.

 

Ik heb zeer arme zandgrond en alleen compost zou niet voldoende zijn voor veel teelten, daarom mest ik ook een deel ieder jaar.

Compost geef ik aan de aardbeien, aardappels en uien en planten onder glas. Kool, mais en prei bijv. krijgen verteerde / redelijk verse mest.

 

Het is wel wat werk maar bijkomend voordeel is de toename van organische stoffen die ook weer veel beter vocht vasthouden dan zand.

De voedingswaarde van compost wordt vaak overschat.

 

Ook koemest korrels geven hier niet veel, ik zie goed het verschil tussen de tuinen.

Bij iemand die een handje koemestkorrels werpt bij bijv. de boerenkool wordt deze maar half zo groot..

 

Houtas voeg ik alleen toe met kleine hoeveelheden, omdat ik in huis geen hout meer stook.

 

Let op met vervuiling, ik heb een vriend die de wilgen/ natuur in uiterwaarden bij houd langs de grote rivieren.

 

De wilgentakken moesten afgevoerd worden Als chemisch afval, voorheen werden ze traditioneel verbrand.

 

Brandnetels worden daar ook gemaaid om de grond te verarmen, waarna ze worden afgevoerd.

Link to comment
Share on other sites

Ik laat deze discussie of dit gesprek even voor wat het nu is.

 

Alleen even een correctie Waaslander over bepaalde metalen die ook sporenelementen zijn. In zeer kleine hoeveelheden zijn ze nodig voor de planten en hun groei, als sommige van die sporenelementen echter in hoge doses voorkomen dan kunnen ze ook schadelijk worden....evenwichten of goede verhoudingen in de bodem gaan verstoren of soms zelfs het verbouwde voedsel minder gezond maken of zelfs giftig werken. Daarover zijn we het wel eens. Voorbeelden van die nodige (sporen)elementen die ook metaal zijn: IJzer, koper, magnesium, mangaan, zink.

 

Maar daarmee zijn de sporenelementen die ook metalen zijn nog geen "zware metalen". Zware metalen zijn normaal geen sporenelementen en ronduit giftig voor bodem en vaak ook voor mensen. Lood, cadmium en arsenicum zijn voorbeelden van die zware metalen die je helemaal niet in je (moes-)tuin wilt hebben.

In mijn moestuin heers ik als een tiran.

Wie niet luistert wordt onthoofd of uitgetrokken.

Wie gehoorzaamt wordt opgegeten.

De ondergrondse organismen houd ik te vriend, om mijn macht te behouden.

Link to comment
Share on other sites

Is het probleem eigenlijk niet dat we eigenlijk te veel willen oogsten van te weinig opervlakte dat onze moestuin groot is ? En dat we daardoor op zoek zijn naar bijkomende voedingstoffen voor de beperkte oppervlakte. En dat we door de vele oogst erg veel voedingstoffen en mineralen onttrekken aan de bodem net zoals we dit doen bij het bos door ook te twijgjes mee te nemen? En dat we eigenlijk te weinig compost hebben om alle voedingstoffen toe te dienen .

Vanuit het oogpunt van wat we als mens willen waarschijnlijk wel. Als je kijkt naar wat we het liefst op onze akkers en tuinen verbouwen dan zitten daar veel gewassen bij die veel voeding vragen; aardappels, tomaten, kool, sla.. In verhouding veel éénjarigen ook, waarvan we verwachten dat ze in korte tijd van een zaadje uitgroeien tot grote planten die ons van een copieuze oogst voorzien. En dat op telkens hetzelfde stukje grond. Ja, we zeggen dat we aan vruchtwisseling doen door onze tuintjes ieder jaar iets anders in te delen, maar van een natuurlijke cyclus is geen sprake.

Als je naar de natuur kijkt, dan heb je de grootste biodiversiteit op arme gronden. Op rijke gronden gaan een paar gewassen overheersen en die geven de anderen geen kans. Dus als wij mensen op een perceel wat rijkelijk geoogst hebben, dan zou dat voor de natuur prima zijn, want die kent vele plantjes die nog uitstekend op zo'n stukje grond floreren. Alleen die plantjes vinden wij misschien niet zo interessant, of ze passen slecht bij onze werkwijze. Het is nog maar de vraag of we onze werkwijze en cultuur niet beter zouden kunnen aanpassen aan de wetten van de natuur. Tot nog toe lijken we het omgekeerde te proberen: de wetten van de natuur aanpassen aan ons.

Link to comment
Share on other sites

Ik was eigenlijk verrast dat het gebruik van houtas en calcium in het algemeen het humusgehalte kom verminderen .En daarom voorzichtigheid gevraagd word met gebruik hiervan. Daarom de opening van dit topic . Gebruiken wij calcium soms eigenlijk niet te gemakkelijk.

 

Maar is eerder waarschuwing geworden van onstabiliteit van houtas en mogelijks ongewenste eigenschappen bij overdreven gebruik .

Samenstelling en gebruik hier van volgens velt https://www.velt.nu/houtas

 

Alternatief is gebruik van meer compost . Maar gaan we daar soms niet te gemakkelijk over wat we aanvoeren om toe te voegen aan de composthoop zoals mest ? Word hier de eis gesteld dat het uit biologische teelt is ? Paardenmest kunt je wel overal krijgen maar doen de meeste paardenliefhebbers de mest van de paarden niet gewoon op de hoop na een ontwormingskuur ?

Alle ontwormingsmiddelen worden in meer of minder mate met de mest uitgescheiden. Alleen de ivermectines hebben een langdurige insecticide activiteit en hebben zo een negatieve invloed hebben op insecten op de weide.
Is wel het product dat door het meest aantal fabrikanten gebruikt word in hun lijst https://wormbestrijding.nl/wormbestrijding-bij-paarden/nieuwe-wormbestrijding-paard/ontwormingsmiddelen/ Het strooisel is dit biologisch zo lees je ook waarschuwingen door het gebruik van groeiremmers bij teelt van granen om het gewas minder snel om te waaien .

 

Is koper een zwaar metaal of niet ? Hang dit niet van de bron af vb https://www.lenntech.nl/schadelijke-stoffen/zware-metalen.htm word het wel onder de zware metalen gerekend .

Kopersulfaat of Bordeauxse pap is voorlopig nog toegelaten in de biologische landbouw .

 

Wat velt er van vind en waaromhttps://www.velt.nu/vraag-antwoord/moestuinvragen/hoe-denkt-velt-over-kopersulfaat-bordeauxse-pap

 

Het kopergehalte in landbouwgrond blijft stijgen. Op ruim 15 procent van de landbouwpercelen is het kopergehalte nu al zo hoog, dat er risico is voor gewassen en vee. Schapen, die van al het vee het gevoeligst zijn voor kopervergiftiging, kunnen daar niet meer verantwoord grazen
bron http://www.nrc.nl/nieuws/1993/08/19/kopervervuiling-bodem-neemt-toe-7192930-a1126330 toch verontrustend ?
Link to comment
Share on other sites

Ha, hoera voor het aanmaken van dit topic.

Ik gebruik al nooit paardenmest ivm de wormenkuren.

Het eerste jaar dacht ik dat op mijn veengroend wat zeewierkalk goed zou werken, maar dat bleek totaal overbodig. Er gaat ook geen kalk anders dan eierschillen op mijn kompost . Omdat ik die niet zeer fijn maak wordt daar bovendien in het voorjaar door de vogels dan weer goed gebruik van gemaakt.

Houtas heb ik in zeer beperkte mate en die gaat dan meestal op de aardbeien en knoflook.

Door het nadrukkelijk gebruik van bordeause pap in diverse topics begon ik te twijfelen of ik niet meer aan bestrijding van allerlei schimmels moest doen.

Ik voel mij nu weer helemaal gesterkt om de fruitboompjes alleen te vertroetelen met de gier van de smeerwortel en of de brandnetels. En verder ijverig blaadjes plukken.

Ik gebruik wel lijmband in het najaar, maar in april gaat dat er ook weer af. Is dat wel ok?

Geen slakkenkorrels maar slakkenkragen en des morgens tussen 5 en 6 slakkenzwemles.

Link to comment
Share on other sites

En ik ontworm onze paarden "nooit" meer. Tegenwoordig hangt een ontwormadvies af van het EPG (het aantal wormeitjes per gram ontlasting) in de ontlasting van de paarden. Verschillende keren per jaar onderzoek ik dit en gedurende vijf jaar worden onze drie tot vijf paarden niet meer ontwormd. Het is dus echt niet zo dat er altijd ivermectines of moxidectine in de mest van paarden voorkomt.

In de regel wordt dus alleen ontwormd op basis van het EPG-onderzoek en niet volgens een standaardschema.

 

De uitzondering hierop zijn jonge veulens, deze kunnen via de merrie besmet worden en worden wel standaard ontwormd.

Link to comment
Share on other sites

Avermectines zouden geen negatieve effecten hebben op planten. De stoffen worden in jonge planten sneller opgenomen, hetgeen wel kan leiden tot hogere sterfte van plantenparasieten. Dit zou voor planten dus positief kunnen zijn. Dergelijke positieve effecten worden in planten ook waargenomen bij lage doses antibiotica (§ 5.2)

 

Avermectines zijn relatief veilig voor zoogdieren hoewel er wel immunologische effecten bij landbouwhuisdieren en proefdieren zijn gemeld

 

Twee quotes uit een wetenschappelijk artikel over Ecologische risico’s van diergeneesmiddelengebruik.

 

In dit artikel staat ook dat er weinig onderzoek naar de effecten is gedaan.

 

 

Vaak kan je aan de leverancier van de mest wel vragen of en zo ja welke medicatie er is gebruikt.

 

Zo kan ik aan bio- paarden en koemest komen.

Link to comment
Share on other sites

Ik meen dat de schadelijkheid van ontwormingsmiddelen voor paarden hem er vooral in zat dat het 't leven in de composthoop zou aantasten, waardoor de compostering slechter zou kunnen verlopen...

 

Overigens ontworm ik mijn paarden ook hoogst zelden, alleen als daar aanleiding toe is. En áls ik ze dan al eens ontwormd heb, gaat die mest gewoon op mijn composthoop...

Link to comment
Share on other sites

Patrijs bedankt voor reactie zal volledige bijlage een van komende dagen eens doornemen .

 

 

Avermectines zouden geen negatieve effecten hebben op planten. De stoffen worden in jonge planten sneller opgenomen, hetgeen wel kan leiden tot hogere sterfte van plantenparasieten. Dit zou voor planten dus positief kunnen zijn

 

Bij dit te lezen zou ik dit product zeker niet op mijn composthoop willen en later in de tuin . Plantenparasieten zouden er van afsterven bij jonge planten . En nog weinig onderzoek naar gedaan naar effect .

 

Vroeger zonder de vele onderzoeken dachten ze dit ook van Glyfosaat . Een product dat je spuit de gewassen sterven af en 3 weken later kunt je er op zaaien (en planten doen het goed ) zonder dat er effect te zien waren. Kan toch geen kwaad dachten ze ook toen .

 

bio-fee ik vind dit opmerkelijk van u dat je dit wel op u composthoop doet .

Overigens ontworm ik mijn paarden ook hoogst zelden, alleen als daar aanleiding toe is. En áls ik ze dan al eens ontwormd heb, gaat die mest gewoon op mijn composthoop...

Zeker omdat dit me nog voor stond .

Hmmm oké, dank voor je reactie henkg, ik doe dan toch niet mee. Ik wil geen zaden gebruiken waarbij schadelijke producten gebruikt zijn bij de teelt ervan. Jammer...

 

Bij mij is het juist ongekeerd zou liever geen mest met mogelijks restanten van ontwormingsproduct op composthoop doen en wel niet biologische zaden gebruiken .

 

Maar iedereen zijn aandachtspunten ?

 

Kan wel aan mest geraken maar niet biologisch .

Link to comment
Share on other sites

Voor zover ik weet (wist) zat de schadelijkheid van de ontwormingsproducten hem alleen in het risico dat je daarmee het leven in je composthoop aantast, en dat daardoor de compostering minder goed/trager zou verlopen. Omdat ik mijn paarden hoogst zelden ontworm (en ik bovendien niet zou weten wat ik dan met die mest met ontwormingsmiddel zou moeten doen als het niet op de hoop mag), heb ik het er toch gewoon opgegooid en er ook geen negatieve effecten op de composthoop van bemerkt.

 

Ik lees nu voor het eerst dat het ook een effect op de belagers van je plantjes kan hebben, als je deze compost in je tuin gebruikt.

Ik ging ervan uit dat de ontwormingsmiddelen afgebroken werden in de composthoop en dan dus geen verdere problemen meer zouden geven.

Misschien ben ik verkeerd of niet volledig geïnformeerd geweest.

Maar het is me nu nog steeds niet helemaal duidelijk hóe schadelijk die ontwormingsmiddelen in je compost nou werkelijk zijn, én wat je dan wel op verantwoorde wijze kunt doen met mest waar het in zit...

Link to comment
Share on other sites

Maar het is me nu nog steeds niet helemaal duidelijk hóe schadelijk die ontwormingsmiddelen in je compost nou werkelijk zijn, én wat je dan wel op verantwoorde wijze kunt doen met mest waar het in zit...

 

Ik vrees dat er nog over vele dingen onzekerheid is en mogelijks negatieve zaken bij zijn .

 

Houtas zou mogelijks negatieve effecten hebben op de bodem en bodemleven positieve effecten heeft deze wel bij gedoseerde toepassing .

Alternatief meer gebruik van compost maar hoe komt je daar dan aan ?

 

Ik kreeg het idee voer de houtas maar af en voer maar organisch materiaal (zoals paardenmest) aan zonder hier grondige vragen bij te stellen . Zijn er zaken dat mogelijks ook niet gewenst zijn hiermee .

 

Houtas en paardenmest met restanten van ontwormings product zou ik niet aanvoeren maar als je het toch hebt (met hoe weinig mogelijk schadelijk product in ) waarom niet gebruiken , mogelijkse slechte effecten staan volgens mij niet 100%vast. En iets dat 100% veilig is bestaat dit?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...